Stopniowy i bezpieczny restart zakładu produkcji silników PureTech w Tychach w kontekście wznowienia działalności komercyjnej

download-pdf
download-image
download-all
Tue, 12/05/2020 - 15:30


  • Wdrożenie wzmocnionych środków higieny osobistej i barier zabezpieczających, wspólnie z partnerami społecznymi, przed ponownym rozpoczęciem działalności
  • Audyt potwierdzający wdrożenie zabezpieczeń w 100% jednostek produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i komercyjnych Grupy
  • Stopniowe i bezpieczne wznowienie działalności produkcyjnej, w powiązaniu z działalnością komercyjną

„Ochrona pracowników i firmy to nasze dwie najważniejsze zasady zarządzania. Wdrożony protokół wzmocnionych środków bezpieczeństwa zapewnia naszym pracownikom wysoki poziom ochrony i jest pierwszym warunkiem ponownego uruchomienia zakładów produkcyjnych. Drugim jest działalność komercyjna, która napędza działalność przemysłową i umożliwia nam stopniowe i bezpieczne wznowienie produkcji samochodów, na które czekają nasi klienci. Te dwa warunki będą kluczowymi dla podejmowanych przez nas,
w nadchodzących tygodniach i miesiącach, decyzji”, powiedział Yann Vincent, wiceprezes ds. przemysłowych Groupe PSA.

„W czasie przestoju fabryki wdrażaliśmy wzmocniony protokół ochrony zdrowia, w ścisłej współpracy z naszymi partnerami społecznymi oraz personelem medycznym. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, potwierdzonemu audytem, który odbył się 10 maja, możemy spokojnie i w sposób bezpieczny wznowić produkcję silnika PureTech w dniu 18 maja” – powiedział Janusz Puzoń, dyrektor fabryki jednostek napędowych Groupe PSA w Tychach.

Od początku kryzysu zdrowotnego Covid-19 priorytetem Groupe PSA była ochrona zdrowia pracowników i zapewnienie stabilnej pozycji firmy. W okresie przestoju produkcyjnego Groupe PSA wdrożyła protokół wzmocnionych środków ochrony zdrowia (1), dostosowany do specyfiki każdego z zakładów przemysłowych, sieci sprzedaży i jednostek badawczo-rozwojowych.  Protokół ten został udostępniony reprezentatywnym organizacjom związkowym i był przedmiotem systematycznych audytów. Ponadto będzie on podstawą do codziennej weryfikacji zabezpieczeń stosowanych w fabryce oraz punktem odniesienia do wdrażania działań naprawczych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Stopniowe i bezpieczne uruchomienie produkcji Grupy nastąpi w najbliższych tygodniach, (jego pierwsza faza przypadła na okres od 4 do 11 maja), z uwzględnieniem kontekstu biznesowego i komercyjnego (w tym sytuacji handlowej każdego modelu).

Dzięki systematycznemu i odpowiedzialnemu podejściu Grupa działa bez żadnych kompromisów, chroniąc swoich pracowników i klientów, zapewniając jednocześnie zrównoważony rozwój firmy.

 (1) Wdrożone środki

• Zalecenie korzystania, w miarę możliwości, z indywidualnego transportu. W przypadku wspólnych dojazdów i transportu publicznego zapewnienie masek ochronnych

• Procedura obowiązkowej kontroli temperatury ciała wzmocniona arkuszem samoobserwacji

• Obowiązek noszenia okularów ochronnych i masek ochronnych w fabryce, zapewnionych przez pracodawcę

• Zachowanie odległości między osobami na terenie fabryki, w tym w strefach odpoczynku, palarniach wzmocnione odpowiednimi oznaczeniami

• Zasada otwartych drzwi (z wyjątkiem drzwi przeciwpożarowych), aby uniknąć kontaktu z powierzchniami częstego kontaktu

•  Regularne serwisy odkażające narzędzi i powierzchni roboczych

• Kwarantanna dla części dostarczonych spoza fabryki

• Rozsunięcie czasowe zmian produkcyjnych, aby uniknąć mijania się dużych grup osób

Scroll